Överkänslighet mot hundfoder

Det är inte helt ovanligt med hundar som utvecklar känslighet mot något av ämnena som kan finnas i maten. Man pratar ofta om ”foderallergi” även om det inte är riktigt rätt uttryckt, men symtomen och behandlingen ser likadana ut som vid allergi och därför kommer ordet att användas i denna artikel. Här får du veta om vilka symtom som kan tyda på foderallergi, hur detta utreds samt vilka behandlingar som finns. Allergivänligt hundfoder kan du hitta hos Petworld.

Symtom på foderallergi

Ett tecken på att din hund har utvecklat en överkänslighet mot något i maten är besvärande klåda, som återkommer under en längre period. Även infektioner i hud eller öron är ett vanligt förekommande problem. Irritationen eller infektionen startar ofta i öron, ansikte, armhålor, ljumskar, tassar eller rumpa. En del hundar får dessutom problem med magen och/eller tarmen.

Symtomen märks på hunden genom att den kliar sig, biter, slickar, tvättar sig etcetera. Vid klåda i rumpan kan den försöka dra sig längs marken sittande för att dämpa irritationen. Hudrodnad är vanlig och det händer ofta att huden i öronen emellanåt blossar upp och blir röd och svullen. Vid hudinfektion kan det bildas prickar, skorpor, fjällande kala områden eller andra förändringar på huden som efterhand kan bli mörkare och ge ett smutsigt intryck.

Diagnos av foderallergi

För att ta reda på om hundens symtom beror på överkänslighet mot något ämne i fodret gör man ett diettest. Det innebär att man under åtta veckors tid tar bort hundens vanliga foder och ersätter det med ett annat. Man tar då bort allt det som hunden tidigare ätit och ersätter såväl protein- som kolhydratskälla mot nya. Man måste alltså börja med att noggrant analysera vad som finns i hundens foder, vilket kan vara enklare sagt än gjort.

När utvärderingen av maten är klar ser man till att hunden under åtta veckor inte får något som den tidigare ätit. Ibland kan den få nytt foder och ibland kan den få en hemlagad diet, beroende på vad som är möjligt. Det som är viktigt är att hunden inte fått maten tidigare. I fall där hunden redan ätit det mesta finns möjligheten att använda hydroliserat (”allergifritt”) foder. Det innebär att proteinet är behandlat och reviderat för att inte kunna framkalla allergiska reaktioner.

Under de åtta veckorna är det även viktigt att man behandlar och förebygger infektioner i huden, så att dieten går att utvärdera. När åtta veckor har gått låter man hunden återigen äta det den åt tidigare under två veckor (så kallad provokation) för att se hur den reagerar. För att foderallergi ska diagnosticeras krävs både att hunden blev bättre under åttaveckorsdieten och sämre igen när den återgick till sin vanliga kosthållning. Om detta är fallet återgår man till den strikta dieten och tillför ett ämne i taget för att ta reda på vad allergin är emot.

Diagnosticering av foderallergi är ingen enkel uppgift och man bör alltid göra det i samråd med veterinär. Under åttaveckorsperioden är det verkligen viktigt att hunden inte får något som den tidigare fått och en enda liten smula kan förstöra allt, vilket är väldigt onödigt med tanke på hur mycket tid och energi som faktiskt krävs. Prata med människor som träffar hunden så att de är medvetna om att inget otillåtet godis får ges under några omständigheter.

OBS! Pricktest eller blodprov fungerar i dagsläget inte för att utreda foderallergi hos hundar, men det finns trots det aktörer som marknadsför och säljer detta.

Behandling av foderallergi

Oftast är det enda som krävs för att hunden ska bli bra vid foderallergi att man utesluter det födoämne som den är känslig emot. Skulle den komma åt mat som innehåller födoämnet kan klådstillande medicin hjälpa till att lindra symtomen.